menu dblex
3sur
4oren
5falsk
skämd
unken
6rutten
8ankommen
instängd
10depraverad