menu dblex
5lämpa
6omsorg
7klokhet
9aktsamhet
vaksamhet
varsamhet
10eftertanke
11reservation
13uppmärksamhet
14återhållsamhet