menu dblex
3var
4klok
lätt
mjuk
noga
5närig
skygg
vaken
6aktsam
fabisk
vaksam
varlig
varsam
7diskret
försynt
livrädd
skonsam
sparsam
taktisk
vikande
8noggrann
politisk
smygande
subvalid
taktfull
trevande
9betänksam
grannlaga
nogräknad
omtänksam
påpasslig
10avvaktande
beräknande
förståndig
förtänksam
reserverad
sorgfällig
uppmärksam
välbetänkt
11cirkumspekt
diplomatisk
förutseende
konservativ
omsorgsfull
återhållsam
12eftertänksam
förbehållsam
samvetsgrann
14besinningsfull