menu dblex
3får
hop
4gäll
möte
5forum
hjord
kyrka
mängd
mötet
ombud
skara
6kommun
publik
socken
stämma
7folkhop
konvent
lantdag
meeting
riksdag
samfund
åhörare
8kongress
menighet
pastorat
publikum
riksmöte
9folkmassa
prästgäll
10auditorium
11folksamling
sammankomst
sammanträde
åhörarskara
12församlingen
kongregation
kyrkosamfund