menu dblex
5avart
7förfall
nedgång
recidiv
9urartning
10nedbusning
11aggravation
deklination
försvagande
förvärrande
12degeneration
depreciering
tillbakagång