menu dblex
5gripa
vinna
6skaffa
7erhålla
fängsla
utverka
8försäkra