menu dblex
4depå
5plikt
6förråd
7magasin
utrymme
8lagerrum
skafferi
10visthusbod
11handkammare
12kistekammare