menu dblex
5falsk
lömsk
6listig
oärlig
perfid
trolös
7bakslug
illojal
otrogen
sviklig
8svekfull
9bedräglig
försåtlig
ohederlig
opålitlig
snärjande
subversiv
11missvisande
12riksfientlig
vilseledande