menu dblex
5orena
6smitta
8besmitta
fördärva
förgifta
förorena
förstöra
9infektera
nedsmitta