menu dblex
5smuts
snusk
träck
6avfall
7orenhet
utsläpp
9immission
pollution
11besmittelse
12föroreningar
nedskräpning
nedsmutsning
13kontamination
15miljöförstöring