menu dblex
3hån
4skam
5skada
skymf
6chikan
insult
smälek
7blamage
injurie
8oförrätt
smädelse
utmaning
11förnärmelse
12missfirmelse
ärekränkning
13förödmjukelse
insinuationer
14förolämpningar