menu dblex
6nydana
omdana
7ersätta
iterera
ombilda
omskapa
omsätta
uppliva
upprepa
variera
8föryngra
förändra
innovera
renovera
reparera
repetera
9fortsätta
förbättra
rekrytera
uppfriska
återknyta
återuppta
10fortplanta
pånyttföda
regenerera
restaurera
återinföra
återställa
11modernisera
vederkvicka
återuppliva
återupptaga
12återuppbygga
återupprätta
återuppväcka