menu dblex
3mat
5lager
saker
varor
6förråd
9livsmedel
rekvisita
tillbehör
10utrustning
viktualier
11förnödenhet
17livsförnödenheter
18nödvändighetsvaror
21nödvändighetsartiklar