menu dblex
4vara
5behov
6förråd
8nödtorft
proviant
9livsmedel
rekvisita
10viktualier
13förnödenheter
17nödvändighetsvara