menu dblex
3hån
4harm
5skymf
8oförrätt
11förtrytelse
12förolämpning
13förödmjukelse