menu dblex
3nog
väl
5visst
6kanske
säkert
7bestämt
måhända
8rimligen
troligen
tydligen
9sannolikt
10antagligen
rimligtvis
säkerligen
troligtvis
11tvivelsutan
12naturligtvis
13otvivelaktigt