menu dblex
5dölja
tynga
6grumla
skugga
skymma
7bekymra
förslöa
8beskugga
försvaga
omtöckna
9förbittra
förblinda
fördunkla
fördystra
förmörkas
molnhölja
mörklägga
10bortskymma
obnubilera
överglänsa
överskugga
11undanskymma