menu dblex
4gagn
gåva
5bästa
favör
gunst
nytta
6frihet
fördel
ynnest
8förmåner
9företräde
preferens
prioritet
10agremanger
handledare
prerogativ
11privilegium
ynnestbevis
14företrädesrätt
15tillmötesgående