menu dblex
2
3tya
4låta
orka
röra
5driva
gitta
komma
kunna
locka
mäkta
nödga
truga
tubba
6beveka
bringa
intala
lyckas
tvinga
7förleda
påverka
uthärda
8bestämma
influera
övertala
9föranleda
föranlåta
suggerera
tillhålla