menu dblex
4avta
5falla
fälla
6blekna
mattas
åldras
8förrinna
9deklinera
förblekna
försvinna
förvissna