menu dblex
6krydda
lindra
trösta
7uppliva
8försköna
9förmildra