menu dblex
5ånger
6ruelse
7ledsnad
8själanöd
själsnöd
10förtvivlan