menu dblex
6bruten
modlös
8bedrövad
förstörd
modfälld
tröstlös
9botfärdig
nedbruten
nedslagen
otröstlig
ångerfull
ångerköpt
10förtvivlad
14tillintetgjord