menu dblex
7uppgång
8framsteg
progress
tillväxt
9fortkomst
10förkovring
utveckling
11uppryckning
15framåtskridande