menu dblex
5given
6modern
7aktuell
rådande
samtida
9befintlig
bestående
nuvarande
10närvarande
11existerande
förefintlig
förevarande
innevarande
12föreliggande