menu dblex
3öka
4höja
5pryda
6skärpa
stegra
8framhäva
fördjupa
försköna
förstora
påbättra
9framhålla
förbättra
fördubbla
förstärka
upphjälpa
10accentuera
11understryka
12intensifiera