menu dblex
3slå
4döda
5dräpa
6nedslå
utrota
7förhäxa
förinta
nedgöra
8demolera
fördärva
förstöra
9förtrolla
13tillintetgöra