menu dblex
4kort
skör
5snabb
6dödlig
efemär
fåfäng
hastig
rimlig
timlig
ändlig
7flyktig
jordisk
ostabil
8bräcklig
skröplig
vansklig
9fåfänglig
kortvarig
ovaraktig
världslig
10obeständig
övergående