menu dblex
3råd
vis
4bruk
mått
sätt
5konst
metod
6aktion
praxis
system
taktik
teknik
åtgärd
7manöver
ordning
process
8beteende
procedur
åtgärder
9handgrepp
handlande
operation
10behandling
förfarande
11operationer
13handlingssätt
15behandlingssätt
17tillvägagångssätt