menu dblex
4lära
5driva
hävda
påstå
6påyrka
urgera
7plädera
8framföra
försvara
vidhålla
9företräda
vindicera
11argumentera