menu dblex
3idé
tro
4bild
pjäs
spel
5aning
drama
image
seans
soaré
tanke
6känsla
matiné
mening
stycke
teater
7avrådan
begrepp
erinran
premiär
protest
varieté
varning
8erinring
föraning
förmodan
9avstyrkan
förmaning
förväntan
skådespel
spektakel
tänkesätt
10inbillning
invändning
konception
perception
teaterpjäs
uppförande
uppvisning
11framförande
förebråelse
förevisning
förhoppning
förnimmelse
hänvändelse
uppfattning
uppsättning
uppträdande
12förehållande
13tillställning
14representation
15föreställningar
19teaterföreställning