menu dblex
5agera
bilda
spela
varna
6betyda
införa
återge
7avbilda
förebrå
förmana
8beteckna
illudera
uppträda
9förehålla
företräda
10efterhärma
framställa
presentera
11introducera
symbolisera
12representera
13förkroppsliga
tillrättavisa