menu dblex
4yrka
6utpeka
7erbjuda
förorda
lansera
8föreslås
nominera
uppbjuda
utbringa
9anbefalla
framkasta
framlägga
hemställa
motionera
proponera
tillbjuda
10projektera
11ifrågasätta
12rekommendera