menu dblex
3fog
kår
4band
liga
pakt
skrå
5bolag
gille
junta
klubb
krets
orden
union
6cirkel
enande
fusion
nation
syntes
7allians
förbund
kompani
konkret
kotteri
parning
samband
samfund
8bindning
legering
societet
sällskap
9blandning
koalition
10broderskap
brödraskap
federation
hopfogning
konsortium
sammanhang
11association
förbindelse
integration
kombination
korporation
12införlivande
organisation
14sammanbindning
sammanslagning
sammanslutning
sammansättning
15sammansmältning
sammanställning