menu dblex
3ena
4foga
viga
5binda
fästa
kedja
liera
länka
samla
6blanda
koppla
svetsa
7alliera
anknyta
förenas
förlika
förmäla
försona
hopfoga
inlemma
8förbinda
förmedla
hopbinda
hopfästa
hopjämka
hopkedja
hopsätta
unifiera
9associera
förknippa
hopkoppla
hopsmälta
införliva
integrera
kombinera
10amalgamera
sammanfoga
sammanföra
sammanviga
11inkorporera
konsolidera
sammanbinda
sammanjämka
sammanlänka
sammansluta
12centralisera
sammankoppla
sammansmälta