menu dblex
5ovett
skäll
tadel
6bannor
kritik
skrapa
7erinran
klander
varning
9ogillande
reprimand
strafftal
10admonition
anklagelse
anmärkning
11beskyllning
förevitelse
objurgation
tillsägelse
tillvitelse
12förebråelser
13fingervisning
föreställning
15föreställningar
16tillrättavisning