menu dblex
3dal
hål
våg
4fals
fåra
grop
hack
håla
skål
smyg
spår
veck
5alkov
lakun
märke
nisch
ravin
rynka
ränna
snitt
sänka
6alveol
buckla
buggla
bäcken
hålväg
klyfta
schakt
svacka
7avtryck
intryck
kavitet
8hålighet
sänkning
sättning
9urtagning
10inskärning
insänkning
urgröpning
urholkning
vattengrav
11fönstersmyg
insjunkning
intryckning
13kontemplation