menu dblex
3bra
god
låg
4ljus
5facil
6billig
nyttig
rådlig
vacker
7gunstig
gynnsam
hygglig
lycklig
lönande
positiv
tjänlig
8gagnelig
lukrativ
opportun
räntabel
vinnande
9ekonomisk
förmånlig
indräktig
intagande
matnyttig
10välavlönad
11förtjusande
inbringande
12vinstgivande
13ändamålsenlig
14fördelaktigast
tidsbesparande