menu dblex
4dela
häva
mala
mata
5hacka
korna
ordna
6anvisa
avdela
avväga
dosera
indela
lindra
skifta
sprida
stycka
utdela
utströ
7anordna
avpassa
formera
inordna
kvotera
sortera
uppdela
upplösa
8allokera
splittra
tilldela
utskifta
9disponera
granulera
kringströ
ransonera
10dispergera
pulvrisera
sönderdela
11distribuera
kringsprida
pulverisera
12klassificera
sönderstycka
utportionera
14decentralisera