menu dblex
5sabla
6gudlös
osalig
satans
7eländig
8skändlig
9avskyvärd
förbannad
förbaskad
förkastad
förtappad
10förkättrad
olycksalig
13sakramentskad