menu dblex
3ond
5fatal
osund
6farlig
giftig
menlig
7skadlig
8olycklig
9ohälsosam
ödesdiger
11ödeläggande
15demoraliserande
olycksbringande
16fördärvbringande