menu dblex
3öde
4fall
fara
last
otur
ruin
röta
5ofärd
skada
6elände
olycka
ondska
7förfall
8dekadens
9förödelse
gudlöshet
ruttenhet
styggelse
undergång
urartning
10fördömelse
förförelse
förstöring
korruption
lastbarhet
osedlighet
spoliering
upplösning
11besmittelse
depravation
förbannelse
förstörelse
förtappelse
sedefördärv
sedeslöshet
ödeläggelse
12degeneration
16tillintetgörelse
20upplösningstillstånd