menu dblex
4flat
paff
5häpen
6slagen
snopen
7bestört
perplex
8förvånad
10förbryllad
handfallen
12konsternerad