menu dblex
3bli
4vara
5bestå
bliva
dröja
räcka
6fastna
stanna
7kvarstå
8fortfara
fortvara
förbliva
vidbliva
9fasthålla
fortsätta
framhärda
kvarbliva
10kvarstanna