menu dblex
2
5falna
vitna
6blekas
blekna
mattas
9försvagas
försvinna
10fördunklas