menu dblex
4gång
rutt
5kanal
7passage
8tillfart
övergång
9trafikled
11förbindelse
samfärdsled
15förbindelsegång
16förbindelseleder
17kommunikationsled