menu dblex
5hoppa
undgå
6glömma
överse
7förbise
förtiga
kringgå
8förbigås
försumma
ignorera
utelämna
utesluta
9negligera
sidsteppa
underlåta
uraktlåta
översläta
10desavouera
åsidosätta