menu dblex
2om
3all
ute
via
4matt
nere
nära
slut
över
5genom
gjord
längs
passé
perdu
trött
utmed
6bortom
färdig
gången
kaputt
uttömd
7bredvid
maktlös
svunnen
urlakad
utbränd
utefter
utlupen
8förliden
förlorad
medtagen
skröplig
uppgiven
utmattad
utpumpad
9dödstrött
förbrukad
fördärvad
förfluten
förgången
utblommad
utschasad
uttröttad
10övervunnen
11överstånden
13tillryggalagd
15tillspillogiven