menu dblex
4stel
5rigid
7benhård
ensidig
9akademisk
doktrinär
förbannad
förbaskad
inskränkt
oflexibel
10förstelnad
förstockad
hårdnackad
ossifierad
11petrifierad
12trångbröstad