menu dblex
4vika
6skänka
7förläna
förunna
undanta
8tilldela
9reservera
undantaga
öronmärka